Kōmata o Te Rangi

Kōmata o Te Rangi is the Āpōpō Supreme Infrastructure Asset Management Excellence Award.  This precious taonga has been presented three times since 2021.

The development of Kōmata o Te Rangi by Bronson Baker, an Auckland born carver of Ngati Tuwharetoa, Nga Puhi and Te Arawa descent, began in July 2021. Bronson was inspired by the passion that the Āpōpō team had for the Infrastructure Asset Management Excellence Award entries and the team’s commitment to the improvements that projects like these can make to our day to day lives. Kōmata o Te Rangi, a taurapa, is Āpōpō’s Supreme Award, and is a symbol of the elite, a representation of a pinnacle, or the zenith.

He mea tīmata te whakairo nei a Te Kōmata o Te Rangi e Bronson Baker i te Hūrae 2021. He kaiwhakairo a Bronson nō roto mai o Ngā Puhi me Te Arawa.

Ka whakaohoohotia a Bronson e te kaingākautanga o te kapa Āpōpō ki ngā kuhunga mō ngā- Tuku Taonga Whakahaere Rawa Kairangi me te tōngakingakitanga o te kapa nei ki ngā whakapaipaitanga ake i ngā hinonga nei e whai wāhi ai ki o tātou oranga i ia rā. Ko Kōmata o Te Rangi te taonga Nui Whakahirahira o Āpōpō, ā, he tohu o te hunga kairangi, he whakaahuahanga o te poutūmārōtanga anō hoki.

It is an honour to present Kōmata o Te Rangi as a symbol of infrastructure asset management excellence. This award will be kept and treasured by our Supreme Award Winner until it is passed on to each subsequent winner, a tradition that will be continued for many years to come.

He hōnore te tuku i a Kōmata o Te Rangi hei tohu i te kairangitanga whakahaere rawa e whakaaturia ana i konei i

tēnei rā nei i waenga i ngā hinonga toa whakamutunga. Ka pupuru, ka manaakitia ai e te Tino Toa mō ā tōna

wā ka tuku ki te toa te haere ake nei, ā, ka tīmatahia ai tēnei hei tikanga e haere tonu ai mō ngā tau hia nei te haere ake nei.

2024 Supreme Winner

Asset Management through a Kaupapa Māori Lens

the 2024 Supreme Award winning project, Asset Management through a Kaupapa Māori Lens was celebrated both on during the Āpōpō Awards Gala and a few days later with a Whakatau at Nelson City Council Chambers, welcoming Kōmata o Te Rangi to Te Wai Pounamu the South Island for the very first time.

2023 Supreme Winner

Te Ara Awataha Greenway Corridor Regeneration

Congratulations to Te Ara Awataha Greenway Corridor Regeneration team, winners of the 2023 Supreme Asset Management Excellence Award! They’ve had the honour of being presented with Kōmata o Te Rangi at our conference in Rotorua. 

2022 Supreme Winner

Tokatoka Bridge SH10 Culvert Replacement

Congratulations to the Tokatoka Bridge SH10 Culvert Replacement team who have been awarded the 2022 Supreme Asset Management Excellence Award.

2021 Supreme Winner

Piritahi House Removal Programme

Congratulations to Piritahi’s House Removal Programme which was awarded the inaugural 2021 Supreme Asset Management Excellence Award, with the Piritahi team receiving the toanga  Kōmata o Te Rangi.

What's on offer

Our Excellence Awards, Scholarships and competitions are designed to recognise excellence in asset management projects.

Āpōpō Asset Management Excellence Awards

Celebrating excellence in asset management

Āpōpō Scholarships 2023

Scholarships designed to advance the careers of infrastructure asset management professionals.

Competitions

See what other competitions we will have running at The Āpōpō Congress